Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
admin

18. Yüzyıl Islahatları Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

18. yy ISLAHATLARI (GERİLEME DÖNEMİ) ( 1699-1792)


PADİŞAHLARI


III.AHMET 1703-1730
I.MAHMUT 1730-1754
III.OSMAN 1754-1757
III.MUSTAFA 1757-1774
I.ABDULHAMİT 1774-1789
III.SELİM 1789-1807

Lale Devri (1718 - 1730)


Pasarofça Antlaşması ile batının üstünlüğünü kabul edildi.. lale devri pasarofça ile başlar 1730'da Patrona Halil isyanına kadar sürer bu dönem bir zevk ve eğlence dönemi olarak bilinmekle birlikte önemli yeniliklerin yapıldığı bir dönem oldu.

Lale Devri’nde;
Avrupanın üstünlüğü kabul edildi 
ilk kez fransada pariste geçici elçilik açıldı ( ilk geçici elçi 28.mehmet çelebi - safaretnama adlı eseri kaleme aldı) 
ilk kez çicek aşısı yapıldı
ilk kez istanbulda özel matba kuruldu (ibrahim müteferrika ve sait efendi ilk basılan eser vankulu lgatı)
dini eserler basılmamıştır hattatların işsiz kalmaması için
ilk kez yalovada kağıt fabrikası 
ilk kez istanbulda kumaş fabrikası açıldı
ilk kez çini atölyesi kuruldu
mimaride ilk kez barok, rokkoko eser (nuri osmaniye ilk barok eser camii)
en çok kültürel alanda ilerleme oldu 
yeniçeri ocağı içinde tulumbacılar(itfaye) bölüğü kuruldu
Askeri alanda lale devrinde ıslahat görülmez.
dönemin ünlü minyatürçüsü nakaşı levni, dönemin en ünlü şaairi ise Nedim'dir

I. Mahmut Devri (1730 - 1754)


I. Mahmut aslen Fransız olan Humbaracı Ahmet Paşa’ya(conte boneval) görev verdi. Bu dönemde; Batının askeri üstünlüğü ilk kez kabul edildi
fransaya verilen kapitilasyonlar sürekli hale getirildi (ÖNEMLİ)
Topçu ve Humbaracı ocakları Avrupa usulüne göre yeniden düzenlendi. Orduya subay yetiştirmek amacıyla Kara Mühendishanesi (HENDESHANE) açıldı. (Batı tarzı ilk askeri okul)
Orduda bölük, tabur, alay sistemi uygulanmaya başladı.

III. Mustafa Devri (1756 - 1774)


III. Mustafa ıslahatlar için Koca Ragıp Paşa ve Fransa'dan getirtilen Baron Dö Tot'a görev verdi. Bu dönemde;
ilk iç borç alındı (esham senetleri bugünki tahvil senetleri )
Sürat Topçuları Ocağı kuruldu. Donanmaya subay yetiştirmek amacıyla Deniz Mühendishanesi açıldı. (mühendishane-i bahri humayun)
Maliye alanında yenilikler yapıldı.

I. Abdülhamit Devri (1774 - 1787)


Sadrazamların müslüman olma şartı kaldırıldı
Sürat Topçuları Ocağı sayıları artırılarak yeniden düzenlendi. Kara ve deniz mühendishaneleri yenilendi. Yeni gemi ve silahlar yapıldı.
Orduya destek sağlayacak istihkam subayı yetiştirmek için İstihkam Okulu açıldı.

III. Selim Devri (1787 - 11807)


İlk kez planlı programlı ıslahat yapıldı
osmanlıda ilk radikal değişiklikler yapan padişahtır yenilikçi düşüncelerinden dolayı öldürülen ikinci padişahtir ilk öldürülen II.genç osman
askeri ve teknik okullarda fransızca zorunlu dil oldu
Nizam-ı Cedit adıyla Avrupa tarzında ilk yeni bir ordu kuruldu.
Not: bu ordunun ilk zaferi napolyona karşı Akka'da kazanıldı
Kara ve deniz Mühendishaneleri ıslah edildi. Topçu ve Humbaracı ocakları yenilendi.
Nizam-ı Cedit ordusunun ihtiyaçları için İrad-ı Cedit adıyla yeni bir hazine oluşturuldu.
Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açıldı.(ingiltere londra ilk daimi elçi yusuf agah efendi )
Devlet parasının değerini korumak için önlemler alındı. Yerli malı kullanımı teşvik edildi.
ilk devlet matbası açıldı (mabatba-ı amire)
levent ve selimiye kışlaları yapıldı
fransızca resmi yabancı dil oldu
meşveret meclisi kuruldu (lahilar)
Ancak yapılan ıslahatlardan bazıları hoşlanmadı. Kabakçı Mustafa isyanı çıktı. İsyan sonucunda III. Selim tahttan indirildi. Yapılan ıslahatlar da ortadan kaldırıldı.
mühendishane-i Berri humayunu kurdu ( kara mühendishanesi )

18. Yüzyıl Islahatlarının Genel Özellikleri


Uygulama yöntemi yenilikçi ve avrupai tarzdadır teknik alanda ilerlemeler yaşandı osmanlı bu devirde avrupanın kendisini geçtiğini kabul etmiştir.
Lale Devri dışındaki ıslahatlar genelde askeri alanda yapılmıştır.
Islahlarda batıdaki gelişmelerden yararlanılmıştır.
Islahatlara Yeniçerilerle ulema sınıfı engel olmuştur. halkın desteği yoktur esaslı yenilikçisi III.selimdir


18. Yüzyıl Islahatları Resimleri

 • 1
  Üçüncü Selim Islahat Hareketleri Kavram Haritası 3 yıl önce

  Üçüncü Selim Islahat Hareketleri Kavram Haritası

 • -1
  18. Yüzyıl Islahatları Lale Devri 3 yıl önce

  18. Yüzyıl Islahatları Lale Devri

 • -3
  18. Yüzyıl Islahat Hareketleri 3 yıl önce

  18. Yüzyıl Islahat Hareketleri

 • -3
  18. Yüzyıl ıslahatları 3 yıl önce

  18. Yüzyıl ıslahatları

18. Yüzyıl Islahatları Sunumları

 • 1
  Önizleme: 3 yıl önce

  18. Yüzyıl Gerileme Dönemi Islahatları

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Gerileme Dönemi Islahatları1699 Karlofça Antlaşması 1792 Yaş Antlaşması

  2. Sayfa
  Lale Devri 1718-1730

  3. Sayfa
  Lale Devri IslahatlarıLale Devri 1718 Pasarofça Antlaşması ile başlamıştır.Lale Devri padişahı III Ahmet’tir.Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim paşadır. Ünlü şairi Nedim’dir.Bu dönemde zevk eğlence artmış buna paralel olarak saray masrafları çoğalmıştır.Bu masrafları karşılamak için İran seferleri düzen-lenmiştir.İran seferinde başarısız olan Osmanlı Devletinde başlayan mali sorunlar Patrona Halil İsyanının çıkmasına neden oldu.Avrupa’nın yaşam tarzı örnek alınmaya başlanmıştır.Avrupa’nın üstünlüğü kabul edilmiştir.

  4. Sayfa
  I. Mahmut Dönemi Islahat Hareketleri (1730-1754)HendesehaneHumbaracı OcağıMühendishane-i Berri HümayunI. Mahmut Patrona Halil İsyanından sonra padişah olmuştur.Patrona Halil ve arkadaşlarını ortadan kaldırmış ıslahatlar için ortam hazırlamıştır.İlk defa yabancı subaylardan yararlanıldı.Comte De Bonneval (Humbaracı Ahmet Paşa) Humbaracı Ocağını kurdu.Subay yetiştirmek için Hendesehane ve Mühendishane-i Berri Hümayun okulları açıldı.Ordu; bölük tabur alay şeklinde batı tarzında bölümlere ayrıldı.

  5. Sayfa
  III. Mustafa Dönemi Islahatları (1757-1774)Mühendishane-i Bahri Hümayunu kurarak donanmanın ihtiyacı olan subaylar yetiştirildi. (1773)Baron De Tot ve sadrazam Koca Ragıp Paşa ıslahatlara öncülük yapmıştır.Baron De Tot sürat topçuları ocağını kurmuştur.Maliyeyi düzeltmek için Esham (iç borçlanma) sistemi uygulanmıştır.Matematik ilimler Okulu açılmıştır.

  6. Sayfa
  I. Abdülhamit Dönemi Islahatları 1774-1789Halil Hamit Paşa ıslahatlara öncülük yapmıştır.İstihkam (askeri) okulu açılmıştır.Yeniçeri sayımı yapılarak ulufe (maaş) alım satımı yasaklanmıştır.Avrupa’dan askeri uzmanlar getirilmiştir.Sürat topçuları ocağı genişletildi.Haliç, Ege ve Karadeniz’de tersaneler kuruldu.

  7. Sayfa


  8. Sayfa
  III. Selim Dönemi Islahat Hareketleri 1789-1807Yeniçeri ocağı yanında ayrı bir Nizam-ı Cedit ordusu kuruldu.Gerilemenin nedenleri için devlet adamlarına Lahiyalar hazırlatıldı.Bu ordunun ihtiyaçları için İrad-ı cedit hazinesi kuruldu.Avrupa'nın önemli merkezlerine daimi elçiler gönderildi.Kara ve deniz mühendishaneleri genişletildi.Yeniçeriye talim yaptırmak için Levent çiftliği ve Selimiye kışlası inşa edildi.Yerli Malının kullanılması teşvik edildi.İlk defa devlet matbaası kuruldu.Okullarda Fransızca eğitimi zorunlu hale getirildi.

  9. Sayfa
  Gerileme Dönemi Islahatlarının ÖzellikleriIslahatlarda Avrupa örnek alınmıştır.Islahatlar askeri alanda yoğunlaşmıştır.Islahatlara yeniçeri, ulema saray karşı çıkmıştır.Islahatlar padişahların hayatları ile sınırlı kalmıştır.Islahatlar halka maledilememiş-tir.Sorunların temel nedenleri araştırılmamıştır.Islahatlara padişah ve devlet adamları öncülük yapmıştır.

18. Yüzyıl Islahatları Videoları

 • 5
  4 hafta önce

  Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı - 18. YY Islahatları

 • 3
  4 hafta önce

  Osmanlı Devleti Gerileme Dönemi - 18 Y.Y. Islahatları - Ramazan Yetgin (2019)

 • 1
  3 yıl önce

  18 YY'da Osmanli Devleti Gerileme Donemi) Islahatları

18. Yüzyıl Islahatları Soru & Cevap

 • 2

  2 yıl önce

  Soru : Admincim 18.yy'ı görmüş musun?
  Masallahın var

18. Yüzyıl Islahatları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..